Historik

Café Två Skators lokal har gamla anor. Enligt kommunen finns det stockar och trävirke från kanske 1700-talet. Men det vi vet om huvudbyggnaden är att den användes som entré till och som bostad för vaktmästaren till Arboga Margarinfabrik från 1887. Fabrikens vita trevåningshus, där man tillverkade margarin under de första åren ombyggdes 1919 till raffinaderi och tvålfabrik. Där tillverkades bland annat den berömda Elefanttvålen, omskriven i reklamen:

För tvätten av bomull och ylle och linne för rengöring ute för rengöring inne, tag tvålarnas tvål som tvål´n Elefanten valuta Du får för den billiga slanten.

Den stora margarinfabriken ritades av köpingsarkitekten Theodor Dahl och invigdes år 1909 och han sade själv om sin skapelse: Fabriker ska alltid vara låga. En låg byggnad över ett stort område. Och vacker så att man får lust att gå in dit. Inte avskräckande, som ett fängelse eller en kasern. År 1960 bestämdes att tillverkningen skulle läggas ned. Fabriken såldes till Arboga kommun och efter att ha haft småindustri där några år revs den slutligen 1978.

Det gamla raffinaderiet revs 1968 för att ge plats för Domusvaruhuset. Men den gamla vaktmästarbostaden blev kvar och 1963 -1984 inrymde den en lekskola kombinerad med stadens första fritidshem. Föreståndarinnan Astrid Eriksson berättar om lyckliga barn, som hade den stora tomten att leka på. De gick även på skattjakt i bodarna som hörde till och hittade bland annat ett gammalt mynt och några fina skyltar med texten Arboga Margarin.

Mellan åren 1997-2010 användes gården för att ge funktionshindrade möjlighet att utöva hantverk av olika slag eller måla. Vid olika tillfällen hade man utställning av sina alster och en konstutställning kallades Glad konst. Under den här tiden kallade man gården Alfagården efter margarinet, som hette Alfa Ko. Under medeltidsdagarna inbjöd man allmänheten till sitt lilla café.

Ahllöfsgatan som den såg ut i början av 1920-talet. Den gamla Fahlströmska gården, Arbogas äldsta trähus, flyttades så småningom till Arboga Museums gård tillsammans med ett magasin. Båda brändes ned en dag år 2007 men är nu återuppbyggda i gammalt skick. Ahllöfsgatan var den gata där kungarna kom ridande på sin Eriksgata. Längre ner på gatan fanns bland annat snickerifabriken Grip & CO.